Beoordeeld met een 4,7

4.5/5
Wij vertalen uw wensen in een
tuinontwerp binnen budget.
20151202_125736_resized
20151202_125736_resized

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van jeroen-hermans.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Hoveniersbedrijf Jeroen Hermans. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hoveniersbedrijf Jeroen Hermans is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Hoveniersbedrijf Jeroen Hermans.

Geen garantie op juistheid
Hoveniersbedrijf Jeroen Hermans streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Hoveniersbedrijf Jeroen Hermans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor functionaliteiten en analyses.